De TOBIAS

De TOBIAS is een product van Eugène van Gerwen (Polyground)

en Linda Luiten (Bureau Maatschappelijke Projecten)

De TOBIAS

De TOBIAS is een digitale, interactieve applicatie waarop, binnen een afgebakend geografisch gebied (de plattegrond), bepaalde onderwerpen en thema’s zowel kwalitatief als kwantitatief worden ingetekend. Dit gebeurt op basis van informatie verkregen uit interviews met betrokkenen (bewoners, ondernemers en professionals).

De TOBIAS levert in één oogopslag overzichtelijke informatie op met betrekking tot de gewenste onderwerpen. Denk hierbij aan veiligheid, fysieke zaken, samenwerkingsverbanden, burgerparticipatie, werkgelegenheid, wijkvernieuwing, jongerenoverlast, buurtvoorzieningen, sociaal netwerk en/of woonbeleving.

De informatie die niet op de plattegrond geplaatst kan worden is terug te vinden in documenten die achter de onderwerpen te vinden zijn (aangegeven als meer info)

Waarom een TOBIAS?
Een TOBIAS kan ingezet worden om inzicht te geven bij vraagstukken zoals:

  1. Hoe kan doelgericht uitvoering worden gegeven aan de (gemeentelijke) bezuinigingen, kerntaken, nieuwe taken en samenwerking.
  2. Hoe kan invulling worden gegeven aan de nieuwe manier van werken om burgers, bedrijven en andere private partijen te betrekken bij beleid en beleidsuitvoering?
  3. Hoe kunnen nieuwe verbindingen gecreëerd worden om doelgericht problemen in een wijk aan te pakken waarbij kennis, kunde en middelen van verschillende partijen aan elkaar gekoppeld worden?
  4. Hoe kan de omgeving zich voorbereiden op het groeiend aantal jongeren in de wijk?
  5. In hoeverre kan de wijk gemobiliseerd worden in het kader van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid?
  6. Hoe kan effectiever en efficiënter omgegaan worden met de beschikbare leefbaarheidsgelden?
  7. Welke wensen en behoeften hebben winkeliers van een groot winkelgebied?

Heeft u belangstelling in een TOBIAS of roept het bovenstaande vragen bij u op, neem dan contact op met info@polyground.nl of bel naar 040-2968844.

Eindhoven,
Juni 2011